Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền

Tên công ty – Mã số thuế: Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền
Tên giao dịch (tiếng Anh): BINH DIEN AGRICULTURAL PRODUCE AND FOOD WHOLESALE MARKET
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền

EnglishVietnamUnknown