CÔNG TY CỔ PHẦN ADOP VIETNAM – 0315451454

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN ADOP VIETNAM – 0315451454
Tên giao dịch (tiếng Anh):
ADOP VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
ADOP VIETNAM
Địa chỉ :
Tầng 8, số 151-151B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
8th Floor, 151-151B Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
CHANG DAEKYU
Mã số thuế :
0315451454 – Ngày bắt đầu thành lập: 26/12/2018
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Dịch vụ tư vấn quản lý Chi tiết: – Dịch vụ tư vấn quản lý chung; – Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh); – Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; – Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; – Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; – Dịch vụ tư vấn quản lý khác (CPC 865) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 86401) (Doanh nghiệp không được thực hiện dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng quy định tại CPC 86402).
6201
Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ lập trình (CPC 842)
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế hệ thống; Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống (CPC 842)
6209 (Chính)
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy tính khác chưa được phân loại vào đâu như: cài đặt phần mềm, khắc phục sự cố máy vi tính (CPC 84990)
7310
Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo (CPC 871) (trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá) (Hoạt động quảng cáo của doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của Luật Quảng cáo và cam kết gia nhập thị trường của Việt Nam trong WTO đối với hoạt động quảng cáo)
Giấy phép kinh doanh:
0315451454 – Ngày bắt đầu thành lập: 26/12/2018
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown