CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI
Tên giao dịch (tiếng Anh): HANOI JV
Địa chỉ : De Hamlet, Kim Lu Village, Dai Kim WArd, Hoang Mai District, Hanoi
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI

EnglishVietnamUnknown