CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIETNAM INVESTMENT CONSTRUCTION AND SERVICE CORPORATION
Tên viết tắt:
VICS CORP
Địa chỉ :
606/14 Quốc lộ 13, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
606/14, Highway 13, Quarter 4, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
PHẠM VĂN PHÚC
Mã số thuế :
0304509127 (03/09/2010)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Chuẩn bị mặt bằng. San lấp mặt bằng. (CPC 511)
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn lương thực, thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở). (CPC 622)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành công – nông nghiệp và ngành xây dựng – giao thông – dầu khí, trang thiết bị y tế, thiết bị điều khiển tự động. (CPC 622)
4653
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: Bán buôn máy móc – thiết bị phục vụ cho ngành nông nghiệp.(CPC 622)
7020 (Chính)
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn về quản lý kinh doanh. Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (CPC 865) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621)
4229
Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi (CPC 513)
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình điện – dầu khí. (CPC 513)
Giấy phép kinh doanh:
0304509127 (03/09/2010)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown