CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THIÊN HƯƠNG – 0309063799

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THIÊN HƯƠNG – 0309063799
Tên giao dịch (tiếng Anh):
THIEN HUONG EDUCATION JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ :
44-46 Đường số 1, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
44-46, Street No. 1, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
SHAUN WILLIAMS
Mã số thuế :
0309063799 – 15/06/2009
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Luật Giáo dục 2005, Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73 ngày 26/9/2012 của Chính phủ. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
8531
Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
5629
Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: căn tin
8541
Đào tạo cao đẳng
(không hoạt động tại trụ sở)
8542
Đào tạo đại học và sau đại học
(không hoạt động tại trụ sở)
8510
Giáo dục mầm non
8520
Giáo dục tiểu học
Giấy phép kinh doanh:
0309063799 – 15/06/2009
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown