CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
SAIGON CONSTRUCTION QUALITY CONTROL JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
SCQC
Địa chỉ :
25 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
25 pham Ngoc Thach Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
HOÀNG ĐÔN DŨNG
Mã số thuế :
0301447190 (24/06/1994)
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, bộ phận công trình và chất lượng các loại công trình (kể cả công trình đang sử dụng); – Thẩm tra các dự án xây dựng có vốn đầu tư của nước ngoài (nhóm C), hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng; – Tư vấn về kỹ thuật, đánh giá chất lượng các công trình có tranh chấp xác định nguyên nhân sự cố hoặc làm cơ sở bảo hiểm; – Lập dự án đầu tư và quản lý dự án; – Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế; – Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; – Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực lắp đặt phần công tác nhiệt và điện lạnh; – Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình; – Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cấp thoát nước khu dân cư (công trình dân dụng và công nghiệp); – Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); – Đánh giá tài sản, thiết bị là sản phẩm xây dựng; – Thẩm tra dự toán các loại công trình; – Các lĩnh vực tư vấn khác trong lĩnh vực xây dựng; – Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); – Thẩm tra thiết kế bản vẽ công trình xây dựng (dân dụng, công nghiệp, giao thông: cầu, đường bộ); – Thẩm tra tổng dự toán công trình; – Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. -Khảo sát địa hình công trình xây dựng -Khảo sát địa chất công trình xây dựng -Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp -Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư, nạo vét kênh: xây dựng và hoàn thiện; -Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi: xây dựng và hoàn thiện – Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi; -Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; -Thẩm tra các dự án đầu tư xây dựng công trình – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ, hàng hải. – Thiết kế kết cấu công trình cảng, đường thủy. – Thiết kế kết cấu công trình thủy lợi. – Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình cảng, đường thủy. – Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình thủy lợi.
4100
Xây dựng nhà các loại
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
-chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại trung tâm đào tạo bồi dưỡng
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
-chi tiết: Kinh doanh bất động sản
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
-chi tiết: Tư vấn về công nghiệp
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán)
7210
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
6612
Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
-chi tiết: Môi giới thương mại
Giấy phép kinh doanh:
0301447190 (24/06/1994)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown