CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh):
BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
BM PLASCO.
Địa chỉ :
240 Hậu Giang, Phường 09, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
240 Hau Giang Street, Ward 9, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
NGUYỄN HOÀNG NGÂN
Mã số thuế :
0301464823 (02/01/2004)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
3290 (Chính)
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
-Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm dân dụng và công nghiệp từ chất dẻo và cao su. Sản xuất máy móc thiết bị, vật tư, thiết bị vệ sinh cho ngành xây dựng, trang trí nội thất
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
-Chi tiết: Kinh doanh máy móc thiết bị, vật tư, thiết bị vệ sinh cho ngành xây dựng, trang trí nội thất
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
-Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm dân dụng và công nghiệp từ chất dẻo và cao su. Kinh doanh khuôn mẫu ngành nhựa, ngành đúc. Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, hóa chất, vật tư, máy móc thiết bị ngành nhựa, cơ khí, xây dựng, cấp thoát nước, thiết bị thí nghiệm
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
-Chi tiết: Tư vấn các công trình cấp thoát nước, sân bãi, kho tàng
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
-Chi tiết: Thi công các công trình cấp thoát nước, sân bãi, kho tàng
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
-Chi tiết: Dịch vụ giám định, phân tích, kiểm nghiệm ngành hóa chất
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
-Chi tiết: Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu ngành nhựa, ngành đúc
Giấy phép kinh doanh:
0301464823 (02/01/2004)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown