CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Tên giao dịch (tiếng Anh):
NAVETCO NATIONAL VETERINARY JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
NAVETCO
Địa chỉ :
Số 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
9-11 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
PHẠM QUANG THÁI
Mã số thuế :
0300600417 (07/03/2005)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
3290 (Chính)
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y, thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nghiên cứu khoa học về thú y, các phương pháp chẩn đoán, phòng chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm (trừ hoạt động thú y)
8699
Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dự trữ quốc gia về thuốc thú y, thú y thủy sản
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản (không tồn trữ hóa chất). Mua bán nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất thuốc thú y, thú y thủy sản.
1080
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở)
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Giấy phép kinh doanh:
0300600417 (07/03/2005)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown