CÔNG TY PHÂN BÓN VIỆT NHẬT

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY PHÂN BÓN VIỆT NHẬT
Tên giao dịch (tiếng Anh):
JAPAN VIET NAM FERTILIZER COMPANY
Địa chỉ :
KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Go Dau Industrial Park, Phuoc Thai Commuen, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật :
TAKEO ISHII
Mã số thuế :
3600242888 (25/09/2007)
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng những ngành nghề phù hợp quy hoạch trong Khu Công nghiệp Gò Dầu) (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và chỉ kinh doanh các ngành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia) (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
2012 (Chính)
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất các loại phân tổng hợp NPK.
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng có mã HS sau: 3102, 3103, 3104, 3105.
Giấy phép kinh doanh:
3600242888 (25/09/2007)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown