CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ EB – 0312069568

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ EB – 0312069568
Tên giao dịch (tiếng Anh):
EB SERVICES COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
EBS
Địa chỉ :
Số 163, Đường Phan Đăng Lưu , Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
163 Phan Dang Luu, Ward 1, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
PHOOM CHIRATHIVAT
Mã số thuế :
0105696842
Ngành nghề chính:
4633 Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống loại chứa cồn và không chứa cồn (CPC: 622)
4690 Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), đại lý mua bán các hàng hoá: lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu lương thực, thực phẩm, đồ uống (bao gồm đồ uống loại chứa cồn và không chứa cồn), hàng dệt may, đồ gia dụng, đồ điện tử, thiết bị văn phòng và các hàng hoá tiêu dùng khác cho các thương nhân có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền phân phối các hàng hoá tương ứng và/hoặc các thương nhân, đơn vị, tổ chức sử dụng hàng hoá vào quá trình sản xuất, chế biến, tiêu dùng thường xuyên và tạo tài sản cố định theo quy định của pháp luật Việt Nam. (CPC: 622)
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu lương thực, thực phẩm, đồ uống (bao gồm đồ uống loại chứa cồn và không chứa cồn), hàng dệt may, đồ gia dụng, đồ điện tử, thiết bị văn phòng và các hàng hoá tiêu dùng khác cho các thương nhân có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền phân phối các hàng hoá tương ứng và/hoặc các thương nhân, đơn vị, tổ chức sử dụng hàng hoá vào quá trình sản xuất, chế biến, tiêu dùng thường xuyên và tạo tài sản cố định theo quy định của pháp luật Việt Nam. (CPC: 632) (trừ dược phẩm, vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí) (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ kho hàng và lưu kho (CPC: 742) (trừ kinh doanh bất động sản)
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC: 842)
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ Cở sở dữ liệu (CPC: 844); dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tính (CPC: 845)
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn liên quan đến lắp đặt phần cứng máy tính (CPC: 841); dịch vụ máy tính khác (CPC: 849)
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (CPC: 865) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown