CÔNG TY TNHH DU PONT VIỆT NAM – 3700255425

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH DU PONT VIỆT NAM – 3700255425
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DU PONT VIETNAM CO., LTD
Địa chỉ :
17, đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
17, Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
NGUYỄN KIM XUYẾN
Mã số thuế :
3700255425 – 15/06/1998
Ngành nghề chính:
(a) Khảo sát thị trường và phát triển những sản phẩm của Dupont trong những ngành hàng khác (không phải là CPC) để phục vụ nhưng dự án đầu tư trong tương lai. (b) Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ 86402) và dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865). (c) Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu các hàng hóa có mã HS: 3808, 3923, 4819, 3919, 3206, 2823, 3901, 3902, 3904, 3905, 3920, 5601, 5603, 6210, 6307, 5303, 5503, 5509, 5511, 5512, 3926, 6406, 3208, 3209, 2903, 7309, 7310, 2924, 2710, 3402, 2837, 2927, 2905, 2916, 2918, 2921, 3822, 9027, 8419, 2833, 3906, 3907, 3908, 5404, 5402, 5601, 3506, 3702, 3805, 3814, 3818, 3824, 3210, 3920, 0404, 3504, 2106, 2923, 3507, 3404, 3824, 1702, 2905, 2102, 2106, 2827, 2907, 2936, 3002, 3822, 3824, 1302, 2016, 3404, 8442, 8443, 3215, 3701, 3921, 8504, 8534, 4817, 7410, 7115, 3207, 4901 đến 4911, 8412 đến 8547, 2801 đến 3926. (d) Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa có mã HS: 3808, 3923, 4819, 3919, 3206, 2823, 3901, 3902, 3904, 3905, 3920, 5601, 5603, 6210, 6307, 5303, 5503, 5509, 5511, 5512, 3926, 6406, 3208, 3209, 2903, 7309, 7310, 2924, 2710, 3402, 2837, 2927, 2905, 2916, 2918, 2921, 3822, 9027, 8419, 2833, 3906, 3907, 3908, 5404, 5402, 5601, 3506, 3702, 3805, 3814, 3818, 3824, 3210, 3920, 0404, 3504, 2106, 2923, 3507, 3404, 3824, 1302, 2016, 3404, 8442, 8443, 3215, 3701, 3921, 8504, 8534, 4817, 7410, 7115, 3207, 4901 đến 4911, 8412 đến 8547, 2801 đến 3926. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ 86402) (Doanh nghiệp không được thực hiện dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng quy định tại CPC 86402).
4690 (Chính)
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu (CPC 622)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (CPC 622)
Giấy phép kinh doanh:
3700255425 – 15/06/1998
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown