CÔNG TY TNHH EUROASIATIC VIỆT NAM – 0310842599

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH EUROASIATIC VIỆT NAM – 0310842599
Tên giao dịch (tiếng Anh):
EUROASIATIC VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
EUROASIATIC VIETNAM CO., LTD
Địa chỉ :
Số 413/15B – 413/19 – 413/21, Đường Nguyễn Kiệm , Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
413/15B – 413/19 – 413/21, Nguyen Kiem Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
UWE HETZERT
Mã số thuế :
0310842599 – 27/04/2011
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan cũng như hoạt động kinh doanh theo đúng các quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; chỉ được kinh doanh những ngành nghề đã đăng ký, khi đủ điều kiện quy định pháp luật và bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép) (Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ; Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương)
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Doanh nghiệp chỉ được cung cấp dịch vụ này đối với các hàng hóa do chính Doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu).
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hoá có mã số HS 3209, 3215, 7303, 7321, 7322, 7407, 7411, 7412, 7606, 7608, 7609.00.00.00, 7610, 7612, 7613.00.00.00, 8201 -> 8205, 8207, 8208, 8303.00.00.00, 8304, 8305, 8402 -> 8426, 8428, 8431, 8433 -> 8439, 8441, 8449, 8451, 8453, 8460, 8461, 8464, 8465, 8467, 8468, 8474, 8477 -> 8479, 8481, 8482, 8483, 8501 -> 8506, 8508, 8511, 8532 -> 8538, 8540 -> 8543, 8545, 8546, 9018, 9019, 9020.00.00.00, 9021, 9022, 9026 -> 9033, 9402, 9403, 9405, 9406, 9603 theo quy định của pháp luật Việt Nam.
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (Doanh nghiệp chỉ được cung cấp dịch vụ này đối với các hàng hóa do chính Doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu)
4690 (Chính)
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), các hàng hoá có mã số HS 3209, 3215, 7303, 7321, 7322, 7407, 7411, 7412, 7606, 7608, 7609.00.00.00, 7610, 7612, 7613.00.00.00, 8201 -> 8205, 8207, 8208, 8303.00.00.00, 8304, 8305, 8402 -> 8426, 8428, 8431, 8433 -> 8439, 8441, 8449, 8451, 8453, 8460, 8461, 8464, 8465, 8467, 8468, 8474, 8477 -> 8479, 8481, 8482, 8483, 8501 -> 8506, 8508, 8511, 8532 -> 8538, 8540 -> 8543, 8545, 8546, 9018, 9019, 9020.00.00.00, 9021, 9022, 9026 -> 9033, 9402, 9403, 9405, 9406, 9603 theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Giấy phép kinh doanh:
0310842599 – 27/04/2011
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown