CÔNG TY TNHH FOLA SUPPLY CHAIN VIỆT NAM – 0316616148

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH FOLA SUPPLY CHAIN VIỆT NAM – 0316616148
Tên giao dịch (tiếng Anh):
FOLA SUPPLY CHAIN VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
FOLA SUPPLY CHAIN VIETNAM LTD.
Địa chỉ :
Số 3 Đường Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
3 Nguyen Van Vinh Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
ĐỖ THÀNH TRUNG
Mã số thuế :
0316616148 – Ngày bắt đầu thành lập: 30/11/2020
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế nhận góp vốn có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn thường được các tổ chức trung gian tài chính ngắn hạn cung cấp; hoạt động liên quan thuộc lĩnh vực quảng cáo, thực hiện dịch vụ tư vấn giáo dục, việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang.
4649 (Chính)
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: – Dịch vụ tư vấn quản lý chung (CPC 86501) – Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (CPC 86502) – Dịch vụ tư vấn quản lý marketing (CPC 86503) – Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực (CPC 86504) – Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất (không bao gồm dịch vụ tư vấn và dịch vụ thiết kế cho bố trí nhà máy và quy trình công nghiệp thường được cung cấp bởi các cố vấn kỹ thuật) (CPC 86505) – Dịch vụ tư vấn quan hệ cộng đồng (CPC 86506)
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư không được thực hiện lĩnh vực dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng quy định tại CPC 86402) (CPC 86401)
Giấy phép kinh doanh:
0316616148 – Ngày bắt đầu thành lập: 30/11/2020
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown