CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC WINDSOR-ESSEX

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC WINDSOR-ESSEX
Tên giao dịch (tiếng Anh):
WINDSOR-ESSEX EDUCATION AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Địa chỉ :
95/7A5 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
95/7A5 Thao Dien Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
CHRISTOPHER CHARLES POOLE-JOHNSON
Mã số thuế :
0314698346 (25/10/2017)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Việc cung cấp dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy -tư vấn giáo dục -dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục -dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục -dịch vụ kiểm tra giáo dục -tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4741
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
8510 (Chính)
Giáo dục mầm non
8520
Giáo dục tiểu học
8531
Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
8532
Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; các trung tâm dạy học có các khóa dành cho học sinh yếu kém (trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng – Đoàn thể)
Giấy phép kinh doanh:
0314698346 (25/10/2017)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown