CÔNG TY TNHH MULODO VIỆT NAM

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH MULODO VIỆT NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
MULODO VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
MULODO VIETNAM CO.,LTD
Địa chỉ :
Tòa nhà DC, 111D Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
DC Building, 111D Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
SOSHI NEMOTO
Mã số thuế :
0311822115 (10/5/2012)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
6201 (Chính)
Lập trình máy vi tính
chi tiết: sản xuất phần mềm máy tính (CPC: 842)
Giấy phép kinh doanh:
0311822115 (10/5/2012)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown