CÔNG TY TNHH SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS VIỆT NAM – 0315211999

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS VIỆT NAM – 0315211999
Tên giao dịch (tiếng Anh):
SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
SHOPRO VN
Địa chỉ :
Phòng MA.2, Tầng Lửng, AS Building, Số 236-238, Đường Nguyễn Công Trứ , Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Room MA.2, Half-floor, AS Building, 236-238, Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
DAISUKE AOKI
Mã số thuế :
0315211999 – Ngày bắt đầu thành lập: 08/08/2018
Ngành nghề chính:
(Đối với mục tiêu “tư vấn giáo dục”; ” Tư vấn về đào tạo cho giáo viên mầm non” và ” tư vấn về môi trường giáo dục cho trường mần non”, Nhà đầu tư không được thực hiện việc đào tạo, không can thiệp vào nội dung chương trình học, giảng dạy của các cơ sở giáo dục đào tạo mà chỉ được tư vấn, hướng dẫn thông qua một số giải pháp, cách thức nhằm giúp giáo viên cân bằng được tâm lý, phát triển khá năng chuyên môn Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Luật Giáo Dục, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2018); Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73 ngày 26/9/2012 của Chính phủ, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nhà đầu tư không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang.
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán) (CPC 865)
8560 (Chính)
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: – Tư vấn giáo dục; – Tư vấn về đào tạo cho giáo viên mầm non; – Tư vấn về môi trường giáo dục cho trường mầm non
Giấy phép kinh doanh:
0315211999 – Ngày bắt đầu thành lập: 08/08/2018
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown