CÔNG TY TNHH STOLZ VIỆT NAM – 0315790714

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH STOLZ VIỆT NAM – 0315790714
Tên giao dịch (tiếng Anh):
STOLZ VIETNAM LIMITED LIABILITY
Tên viết tắt:
STOLZ VIỆT NAM
Địa chỉ :
Tầng 9, Số 566, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
9th Floor, 566 National highway 13, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
OLIVIER, ETIENNE, MÉDARD ROUSSEAUX / RUDY, GEORGES, HENRI DE GRAVE
Mã số thuế :
0315790714 – 13/07/2019
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
7110 (Chính)
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho quy trình sản xuất, bao gồm việc lên kế hoạch, dự toán chi phí, hướng dẫn vận hành sản xuất và các dịch vụ kỹ thuật khác phục vụ cho việc sản xuất (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, quy hoạch phát triển ngành) (CPC 8672)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: -Dịch vụ tư vấn quản lý chung -Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh) -Dịch vụ tư vấn quản lý marketing -Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực -Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất -Dịch vụ quan hệ cộng đồng -Các dịch vụ tư vấn quản lý khác như: dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động liên quan tới các vấn đề khác. Các dịch vụ này bao gồm dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp, dịch vụ tư vấn phát triển du lịch (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang) (CPC 865)
3311
Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
(không hoạt động tại trụ sở) Chi tiết: Sửa chữa và bảo trì các sản phẩm kim loại đúc sẵn (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) (CPC 884-885)
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
(không hoạt động tại trụ sở) Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng các máy móc và thiết bị công nghiệp (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) (CPC 884-885)
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở) (CPC 884-885)
Giấy phép kinh doanh:
0315790714 – 13/07/2019
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown