CÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM – 0305616442

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM – 0305616442
Tên giao dịch (tiếng Anh):
MITSUBISHI ELEVATOR VIETNAM CO., LTD
Tên viết tắt:
VMEC
Địa chỉ :
Số 60, đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
60 Truong Son, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
KAZUYA MATSUO
Mã số thuế :
0305616442 – Ngày bắt đầu thành lập:30/08/2013
Ngành nghề chính:
– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. – Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP) – Doanh nghiệp không được nhập khẩu các hàng hóa có mã HS 8517.62.51, 8542.39.00 đã qua sử dụng. – Doanh nghiệp không được quyền nhập khẩu, quyền phân phối các hàng hóa có mã HS 8523 đã ghi âm thanh hoặc ghi các hiện tượng tương tự khác. – Đối với các mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu hoặc Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, khuyến khích doanh nghiệp khai thác kinh doanh nguồn hàng trong nước và thực hiện quyền nhập khẩu theo đúng quy định.
3312 (Chính)
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các loại thang máy, thang cuốn và băng chuyền cho người đi bộ.
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép kinh doanh) (CPC 622)
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép kinh doanh) (CPC 632)
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các linh kiện, thiết bị của sản phẩm thang máy, thang cuốn và băng chuyền cho người đi bộ (Doanh nghiệp không được thực hiện hoạt động này tại trụ sở chính).
Giấy phép kinh doanh:
0305616442 – Ngày bắt đầu thành lập:30/08/2013
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown