CÔNG TY TNHH TSUCHIYA TSCO (VIỆT NAM)

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH TSUCHIYA TSCO (VIỆT NAM)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
TSUCHIYA TSCO (VIETNAM) CO., LTD
Địa chỉ :
Số 05 Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
5 Doc Lap, Vietnam-Singapore Industrial Park, Binh Hoa Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam
Đại diện pháp luật :
YASUYUKI OHARA
Mã số thuế :
3700433646 (29/10/2007)
Ngành nghề chính:
Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa có mã số HS: 38140000, 3919, 5911, 8505, 3923, 4819, 49111000, 5402, 6204, 6506, 7213, 7318, 7326, 7604, 8302, 8413, 8419, 8445, 8448, 8462, 8479, 8483, 8508, 8543, 5509, 8208, 8443 (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế, WTO mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; phải làm thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
1329 (Chính)
Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm dệt lông mịn bao gồm: ron mềm Ecopolyseal, các dạng tấm dệt và chổi đa chiều chức năng dùng cho các vật dụng kiến trúc, dùng trong phụ kiện cho các thiết bị văn phòng và thiết bị gia dụng, trong phụ kiện dùng cho ô tô
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các loại hàng hóa có mã số HS: 38140000, 3919, 5911, 8505
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các loại hàng hóa có mã số HS: 38140000, 3919, 5911, 8505
2220
Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm nhựa đùn, nhựa ép khuôn dùng làm sản phẩm chi tiết lắp ghép trong các sản phẩm vật liệu xây dựng, phụ tùng cho thiết bị gia dụng và thiết bị văn phòng .
Giấy phép kinh doanh:
3700433646 (29/10/2007)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown