CÔNG TY TNHH VINA MARKET – 0316143131

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH VINA MARKET – 0316143131
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VINA MARKET COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
VINA MARKET CO.,LTD
Địa chỉ :
số 9 đường số 11 , Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
9, Street No. 11, Tan Kieng Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
NGUYỄN MINH TÂM
Mã số thuế :
0316143131 – Ngày bắt đầu thành lập: 14/02/2020
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4632
Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)
4722 (Chính)
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
4791
Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
Giấy phép kinh doanh:
0316143131 – Ngày bắt đầu thành lập: 14/02/2020
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown