Huế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Hue University of Economics
99 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Huế
99 Ho Dac Di Street, An Cuu Ward, Hue City, Thua Thien Hue
Trần Văn Hòa
3300371106