Hưng Yên

Trường THPT Chuyên Hưng Yên
Tên công ty – Mã số thuế: Trường THPT Chuyên Hưng Yên
Tên giao dịch (tiếng Anh): Hung Yen High School for the Gifted
Địa chỉ : Số 1 – đường Chu Văn An – phường An Tảo – TP Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ tiếng Anh: 1 Chu Van An, An Tao Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown