CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tên công ty – Mã số thuế: CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): State Authority for Construction Quality Inspection
Địa chỉ : 37 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi
Mã số thuế : 0103147935
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

EnglishVietnamUnknown