CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tên công ty – Mã số thuế:
CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Tên giao dịch (tiếng Anh):
State Authority for Construction Quality Inspection
Địa chỉ :
37 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi
Mã số thuế :
0103147935
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown