Hội nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt Nam

Tên công ty – Mã số thuế: Hội nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh): Phytopathological Society of Vietnam
Tên viết tắt: VPS
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Hội nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt Nam

EnglishVietnamUnknown