Hội nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt Nam

Tên công ty – Mã số thuế:
Hội nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Phytopathological Society of Vietnam
Tên viết tắt:
VPS
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown