Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2

Tên công ty – Mã số thuế: Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2
Tên giao dịch (tiếng Anh): Nhon Trach 2 Combined Cycle Power Plant (CCPP)
Tên viết tắt: CCPP NHON TRACH 2 POWER PLANT
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2

EnglishVietnamUnknown