PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC SỐ 1 TỈNH LÂM ĐỒNG

Tên công ty – Mã số thuế: PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC SỐ 1 TỈNH LÂM ĐỒNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): PUBLIC NOTARY OFFICE NO. 1, LAM DONG PROVINCE
Địa chỉ : 36 Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Địa chỉ tiếng Anh: 36 Tran Phu Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province
Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị Lê Dung
Mã số thuế : 5800180576
Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC SỐ 1 TỈNH LÂM ĐỒNG

EnglishVietnamUnknown