Quân chủng Hải quân của Quân đội nhân dân Việt Nam còn gọi là Hải quân nhân dân Việt Nam

Tên công ty – Mã số thuế: Quân chủng Hải quân của Quân đội nhân dân Việt Nam còn gọi là Hải quân nhân dân Việt Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vietnam People’s Navy Rear Admiral
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Quân chủng Hải quân của Quân đội nhân dân Việt Nam còn gọi là Hải quân nhân dân Việt Nam

EnglishVietnamUnknown