Quân chủng Hải quân của Quân đội nhân dân Việt Nam còn gọi là Hải quân nhân dân Việt Nam

Tên công ty – Mã số thuế:
Quân chủng Hải quân của Quân đội nhân dân Việt Nam còn gọi là Hải quân nhân dân Việt Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam People’s Navy Rear Admiral
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown