SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên công ty – Mã số thuế: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh): Department of Science and Technology
Tên viết tắt: DOST
Địa chỉ : 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 244 Dien Bien Phu, District 3, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật : Nguyễn Việt Dũng
Mã số thuế : 0304521156 – 28/08/2006
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

EnglishVietnamUnknown