Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ho Chi Minh City Department of Trade
Địa chỉ : 59-61 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 59-61 Ly Tu Trong, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown