Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City Department of Trade
Địa chỉ :
59-61 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
59-61 Ly Tu Trong, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown