Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Italia tại TPHCM

Tên công ty – Mã số thuế: Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Italia tại TPHCM
Tên giao dịch (tiếng Anh): Consulate General of Italy in Ho Chi Minh City
Địa chỉ : Lầu 10, Tòa nhà President Place, 93 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính: Lầu 10, Tòa nhà President Place, 93 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38275445/46/47

Fax: (84-8) 38275444

Email: hochiminh.consolato@esteri.it

hochiminh.visti@esteri.it

hochiminh.commerciale@esteri.it
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Italia tại TPHCM

EnglishVietnamUnknown