Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam

Tên công ty – Mã số thuế: Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh): Construction Quality Management Center
Tên viết tắt: CQM
Địa chỉ : Số 37 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam

EnglishVietnamUnknown