TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

Tên công ty – Mã số thuế:
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Research & Application Center for Construction Technology
Địa chỉ :
268 Lý Thường Kiệt, 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown