TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

Tên công ty – Mã số thuế: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): Research & Application Center for Construction Technology
Địa chỉ : 268 Lý Thường Kiệt, 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

EnglishVietnamUnknown