TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (TỈNH BÌNH PHƯỚC)

Tên công ty – Mã số thuế:
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (TỈNH BÌNH PHƯỚC)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Binh Phuoc Center for Application of Advanced Science and Technology
Địa chỉ :
Đường Vành Đai Suối Cam, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Địa chỉ tiếng Anh:
Vanh Dai Suoi Cam Street, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Đại diện pháp luật :
Đoàn Thanh Hải
Ngành nghề chính:
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: Đường Vành Đai Suối Cam, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
ĐT: 02713.888.554; Fax: 02713888.554

BAN LÃNH ĐẠO

– Giám đốc: Ông Đoàn Thanh hải
+ Điện thoại: 0932.365.789
+ Email: doanthanhhai.skhcn@binhphuoc.gov.vn hoặc haidoanbp@gmail.com
– Phó Giám đốc: Ông Đàm Văn Toàn
+ Điện thoại: 0989.990.687
+ Email: damvantoan.skhcn@binhphuoc.gov.vn

VỊ TRÍ

1. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

CHỨC NĂNG

1. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của nhà nước.
2. Lựa chọn và tổ chức ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.
3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh.
4. Thực hiện các dịch vụ về khoa học và công nghệ và các hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

NHIỆM VỤ

1. Tham gia dự tuyển và tổ chức thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; chuyển giao và nhân rộng các kết quả của các đề tài, dự án đã nghiệm thu cho các tổ chức cá nhân theo kế hoạch được giao.
3. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật, sáng kiến cải tiến và tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, vật nuôi để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương.
4. Ứng dụng công nghệ sinh học để nuôi cấy, lưu giữ các nguồn gen quý hiếm; sản xuất cây giống sạch bệnh; sản xuất giống nấm, men, các chế phẩm sinh học…
5. Ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, điều khiển, tự động hóa, năng lượng mới và tiết kiệm năng lượng, kỹ thuật viễn thám và GIS, xử lý ô nhiễm môi trường… để tổ chức xây dựng các quy trình, lắp đặt chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất và đời sống.
6. Xây dựng các tiêu chuẩn, định mức, quy trình kỹ thuật, thực hiện các hoạt động công ích phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương.
7. Phân tích – thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa phục vụ cho công tác chuyên môn.
8. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho các sở, ngành, huyện, thị xã; tư vấn, phản biện về khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
9. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, hội thảo, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất và đời sống.
10. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, Thông tin khoa học và công nghệ và dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
11. Phối hợp với cơ quan phát thanh và truyền hình xây dựng các phim, chuyên mục, phóng sự và các chương trình về khoa học và công nghệ nhằm đưa tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
12. Tổ chức triển lãm, chợ công nghệ thiết bị, sàn giao dịch công nghệ. Triển khai dịch vụ tư vấn, môi giới và giao dịch thông tin công nghệ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân tại địa phương.
13. Quản lý tổ chức công chức, viên chức, người lao động, tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của nhà nước và phân cấp của Sở Khoa học và Công nghệ.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

QUYỀN HẠN

1. Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ đã đăng ký, ký kết hợp đồng khoa học và công nghệ, được đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
2. Được tự chủ về tài chính, chủ động bố trí kinh phí được giao trực tiếp để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ; chủ động sử dụng số biên chế do UBND giao; thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm.
3. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; được huy động, góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

STT Phòng ban Điện thoại
1 Phòng Tổ chức – Hành chính 06513 888 554
2 Phòng Triển khai Ứng dụng KH&CN 06513 889 103
3 Phòng Thử nghiệm Dịch vụ KH&CN 06513 889 105
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown