TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Tên giao dịch (tiếng Anh): COLLEGE OF TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
Tên viết tắt: CTIM
Địa chỉ : 15 Trần Văn Trà KĐT mới Nam Thành phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 15 Tran Van Tra, South Saigon New Industrial Park, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật : Nguyễn Thế Lực
Mã số thuế : 0305005926
Ngành nghề chính: Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

EnglishVietnamUnknown