TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh): HO CHI MINH CITY COLLEGE OF ECONOMICS
Địa chỉ : 33 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 33 Vinh Vien Street, Ward 2, District 10, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật : Lâm Văn Quản
Mã số thuế : 0304676287
Ngành nghề chính: Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

EnglishVietnamUnknown