Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ly Tu Trong Technical College
Địa chỉ :
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
390 Hoang Van Thu Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và sau đó là Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown