TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN
Tên giao dịch (tiếng Anh): College of Finance and Customs
Địa chỉ : B2/1A Đường 385 P.Tăng Nhơn Phú A, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: B2/1A, Street 385, Tang Nhon Phu A WArd, District 9, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật : Phan Đình Nguyên
Mã số thuế : 0301988425 (28/06/1976)
Giấy phép kinh doanh: 294TC/VP ()
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN

EnglishVietnamUnknown