TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT
Tên giao dịch (tiếng Anh): University of Economics and Law
Địa chỉ : KP.3 P.Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật : Nguyễn Tiến Dũng
Mã số thuế : 0303437293
Ngành nghề chính: Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT

EnglishVietnamUnknown