Trường Quốc tế TP.HCM

Tên công ty – Mã số thuế: Trường Quốc tế TP.HCM
Tên giao dịch (tiếng Anh): International School Ho Chi Minh City
Địa chỉ : 28 Võ Trường Toản, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 28 Vo Truong Toan St., District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trường Quốc tế TP.HCM

EnglishVietnamUnknown