TRƯƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC BÌNH

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC BÌNH
Tên giao dịch (tiếng Anh): Phuoc Binh Secondary School
Địa chỉ : 02 Đường 22, Phường Phước Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 2, Street No. 22, Phuoc Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật : Nguyễn Thành Tài
Mã số thuế : 3800675286
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC BÌNH

EnglishVietnamUnknown