VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẤN BIÊN

Tên công ty – Mã số thuế: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẤN BIÊN
Tên giao dịch (tiếng Anh): TRAN BIEN NOTARY OFFICE
Địa chỉ : 3A, KP1, P.Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Địa chỉ tiếng Anh: 3A, Quarter 1, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Đại diện pháp luật : Phạm Văn Phương
Mã số thuế : 8043854353 (24/12/2009)
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Giấy phép kinh doanh: 07/TP-ĐKHĐ
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẤN BIÊN

EnglishVietnamUnknown