VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

Tên công ty – Mã số thuế: VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II
Tên giao dịch (tiếng Anh): RESEARCH INSTITUTE FOR AQUACULTURE NO. 2
Tên viết tắt: RIA 2
Địa chỉ : 116 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp.HCM
Địa chỉ tiếng Anh: 116 Nguyen Dinh Chieu Street, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật : Nguyễn Văn Sáng
Mã số thuế : 0301460138
Ngành nghề chính: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

EnglishVietnamUnknown