VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tên công ty – Mã số thuế: VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): The Institute for Studies of Society, Economy and Environment
Tên viết tắt: iSEE
Địa chỉ : Phòng 203, tòa nhà Lake View, D10 Giảng Võ, Ba Đình Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh: Room 203, Lake View Building, D10 Giang Vo, Ba Dinh Hanoi, Vietnam
Đại diện pháp luật : Lương Minh Ngọc
Mã số thuế : 0102832430 – 17/07/2007
Ngành nghề chính: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Giấy phép kinh doanh: A-650
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG

EnglishVietnamUnknown