Thủ tục + Form mẫu

Quy định và điều kiện đặc biệt theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động mà không cần bằng đại học, lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe

Nhiều người cho rằng không thể xin giấy phép lao động khi không có bằng đại học, lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe. Theo Quy định luật lao động đối với lao động người nước ngoài thì điều trên có thể thực hiện, tuy nhiên phải …

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động mới nhất

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP thực chất là thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước …