CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOTECH VIỆT NAM – 0313632409

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOTECH VIỆT NAM – 0313632409
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIET NAM BIOTECH TECHNOLOGY CORPORATION
Địa chỉ :
Lầu 5, Tòa nhà DTC, 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
5th Floor, DTC Building, 99A1 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
NGUYỄN TRỊNH DIỄM AN
Mã số thuế :
0313632409 – 21/01/2016
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
2012
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón vi sinh, phân bón hữu cơ (không hoạt động tại trụ sở)
7710
Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô
0164
Xử lý hạt giống để nhân giống
5621
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
7830
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động)
7911
Đại lý du lịch
5629
Dịch vụ ăn uống khác
8130
Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
7912
Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Điều hành tua du lịch nội địa và quốc tế
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý vé máy bay
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
7212
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
7214
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0131
Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0163
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0161
Hoạt động dịch vụ trồng trọt
0132
Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
7310
Quảng cáo
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (trừ hoạt động mang tính pháp lý)
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
8129
Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
(trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng)
4669 (Chính)
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu men vi sinh, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, xử lý nước thải; Bán buôn, xuất nhập khẩu phân bón vi sinh, phân bón hữu cơ; Bán buôn chế phẩm sinh học nuôi trồng thủy sản; Bán buôn, xuất nhập khẩu vi sinh nông nghiệp, vi sinh nuôi trồng thủy sản; Bán buôn, xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn, xuất nhập khẩu hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất men vi sinh, chế phẩm sinh học; Sản xuất vi sinh vật, nguyên liệu trong nuôi trồng thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)
3821
Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)
3822
Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)
3811
Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)
3812
Thu gom rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)
3900
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(không hoạt động tại trụ sở)
3600
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
(không hoạt động tại trụ sở)
3700
Thoát nước và xử lý nước thải
(không hoạt động tại trụ sở)
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thủy sản; nguyên liệu thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán lẻ thuốc bảo vệ thực vật
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thủy sản, nguyên liệu thủy sản (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QÐ-UBND ngày 31/7/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QÐ-UBND ngày 17/10/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh).
Giấy phép kinh doanh:
0313632409 – 21/01/2016
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown