CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH 1

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH 1
Tên giao dịch (tiếng Anh): TRA VINH WIND POWER COMPANY LIMITED
Địa chỉ : Trường Long Hòa, Xã Trường Long Hòa, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh, Việt Nam
Đại diện pháp luật : KWON JOONHYUK
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH 1

EnglishVietnamUnknown