Directory Category: Trà Vinh

Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH 1
Tên giao dịch (tiếng Anh):
TRA VINH WIND POWER COMPANY LIMITED
Địa chỉ :
Trường Long Hòa, Xã Trường Long Hòa, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh, Việt Nam
Đại diện pháp luật :
KWON JOONHYUK
Quốc gia- tỉnh:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Tra Vinh University
Địa chỉ :
Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ tiếng Anh:
126 Nguyen Thien Thanh, Group 4, Ward 5, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Đại diện pháp luật :
Phạm Tiết Khánh
Mã số thuế :
2100234326
Ngành nghề chính:
Trường Đại học Trà Vinh (tiếng Anh: Tra Vinh University) là một trường đại học đa ngành tại tỉnh Trà Vinh thuộc nhóm trường có tốc độ phát triển bền vững nhanh nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những trường đại học đáng học nhất Việt Nam. Đầu năm 2017 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt trường được đổi mô hình đào tạo sang đào tạo theo định hướng ứng dụng. Trường trực thuộc UBND tỉnh Trà Vinh và chịu sự quản lý nhà nước về mặt giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top