CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
Tên giao dịch (tiếng Anh): Thai Nguyen Drainage and Urban Infrastructure Development Co.,ltd
Địa chỉ : Tổ 10, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Địa chỉ tiếng Anh: Group 10, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Mã số thuế : 4600968960
Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN

EnglishVietnamUnknown