Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
Thai Nguyen Drainage and Urban Infrastructure Development Co.,ltd
Tổ 10, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Group 10, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
4600968960
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước