Directory Category: Thái Nguyên

Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Thai Nguyen Drainage and Urban Infrastructure Development Co.,ltd
Địa chỉ :
Tổ 10, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Địa chỉ tiếng Anh:
Group 10, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Mã số thuế :
4600968960
Ngành nghề chính:
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top