Directory Category: Bắc Ninh

Bắc Ninh

Trường THPT Thuận Thành số 1 (Bắc Ninh)
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Thuan Thanh No 1 High School
Địa chỉ :
Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
Ngành nghề chính:
Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top